Nad Wierzbakiem 35

 • Lokalizacja: ul. Nad Wierzbakiem 35, Poznań 60-612
 • Rodzaj wykonywanych prac: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego
 • Opis

  Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Nad Wierzbakiem35, stanowić będzie zabudowę uzupełniającą zachodnią pierzeję ulicy. Projektowana zabudowa -nowy budynek stanowiący de facto klasyczną plombę uporządkuje ten fragment przestrzeni, zapełniając obecnie istniejącą wyrwę. Teren projektowanej inwestycji znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego, który podlega zasadom ochrony konserwatorskiej.

  Istniejący stan zagospodarowania

  • Istniejący budynek zlokalizowany jest w granicy działki wzdłuż ul. Nad Wierzbakiem, tworząc wraz z innymi sąsiednimi budynkami zwartą pierzeję wyznaczającą linię zabudowy.
  • Wysokość – budynek V kondygnacyjny o prostej formie i podziałach na elewacji, zadaszony dachem płaskim.
  • Na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wszystkie media. Działka jest uzbrojona.


  Zestawienie powierzchni części zagospodarowania działki:


  dz. nr 96/1 o pow. 599 m2

  nr wg planu nazwa powierzchnia m2 (zabudowana) udział %
  1. stan projektowany
  projektowana rozbudowa – dom mieszkalny - wielorodzinny
  176,6 29,48%
  2. wjazd-wyjazd w poz 1.  
  3. miejsca parkingowe    1 n    
  4. miejsca parkingowe    8    
    pow. utwardzone razem  232,4  40,12%
  5. śmietnik 5,0 w poz. 3/4
  6. altana – bud.gosp. istn.( do likwidacji) 5,0  
  7. zieleń 180,0 30,04%
    Razem 599,0 100,00%

  Projektowane zagospodarowanie terenu:

  Komunikacja:

  • Dojazd na teren działki zapewniony z ul. Nad Wierzbakiem, przejazd przez bramę - istniejący
  • Nowoprojektowana nawierzchnia pow. utwardzonych z betonowej kostki brukowej, bez zróżnicowania wysokościowego. Istnieje możliwość realizacji nawierzchni postojowych z płyt ażurowych obsadzonych trawą.
  • Miejsce gromadzenia odpadków – w głębi ogrodu
  • Teren niezabudowany będzie obsiany trawą i zielenią niską ozdobną

   
  Instalacje na działce:

  Dostawy mediów realizowane będą wg uzgodnionych branżowo prac. W sąsiedztwie działki Inwestora znajdują się i są do dyspozycji wszystkie niezbędne media, ich parametry i uzyskane warunki techniczne przyłączy pozwalają przyłączyć do nich  projektowany obiekt.

  Budynek ponownie podłączony zostanie do: Sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej

  Całość rozbudowy została rozplanowana zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych.

  Rzuty:

  Lokalizacja

  Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Nad Wierzbakiem35, stanowić będzie zabudowę uzupełniającą zachodnią pierzeję ulicy. Projektowana zabudowa -nowy budynek stanowiący de facto klasyczną plombę uporządkuje ten fragment przestrzeni, zapełniając obecnie istniejącą wyrwę. Teren projektowanej inwestycji znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego, który podlega zasadom ochrony konserwatorskiej.
  Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa  budynku wielorodzinnego, wpisanego w istniejącą zabudowę w formie zupełnie nowej jakości architektonicznej. Z istniejącego obiektu pozostanie część podziemna i wybrane piwnic.
  Na terenie przedmiotowej działki znajdował się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, zbudowany w 1934 roku, częściowo podpiwniczony. Obecnie został zburzony do fundamentów i częściowo ścian piwnicznych .
  Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne i był przyłączony do sieci wod-kan, gaz, elektroenergetycznej.

  Charakterystyka funkcjonalna budynku

  Budynek mieszkalny z zaprojektowanymi 11 mieszkaniami oraz tarasami – ogrodami na części dachu.  Dostępność budynku – zaprojektowano obiekt bez barier architektonicznych – parterowe mieszkania mogą być użytkowane przez osoby niepełnosprawne.
  Uwzględniając warunki geotechniczne oraz sąsiedztwo przyjęto
  PPP +- 0,00 dla kondygnacji parteru na wysokości 68,90mnpm.

  mieszkania:

  kondygnacja nr pow. użyt. mieszkania (m2)
  parter 1,2 34,94 + 47,04
  I piętro 3,4,5 46,85 + 34,94 + 49,11
  II piętro 6,7,8 46,85 + 34,94 + 49,06
  III piętro 9,10,11 91,56 + 78,97 + 97,05
  razem PUM/td>   611,31

  pow. wewnętrzna            Pw    663,70 m2

Galeria