Finansowanie

 

Proponujemy Państwu dogodny system płatności :
  • W celu dokonania rezerwacji wybranego przez Państwa segmentu domu lub mieszkania należy podpisać Umowę rezerwacyjną. 
  • Po zaakceptowaniu warunków zakupu sporządzana jest Przedwstępna Umowa Sprzedaży, która dokładnie precyzuje wszelkie warunki umowy, w tym m.in.: cenę, terminy płatności oraz zakres robót objętych umową. 
  • Po zakończeniu budowy domu sporządzany jest wspólnie z Państwem Protokół Technicznego Odbioru i Przekazania do Użytku Lokalu Mieszkalnego.
  • Po sporządzeniu protokołu oraz ostatecznym rozliczeniu płatności sporządzana jest Umowa Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu i Sprzedaży, która obligatoryjnie musi posiadać formę aktu notarialnego.
  • Ostatnim etapem jest Wydanie w Posiadanie (przekazanie kluczy do lokalu mieszkalnego, dokumentacji powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej).
Zdając sobie sprawę, iż zakup domu lub mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, proponujemy Państwu obsługę w zakresie kredytów hipotecznych, kompetentni doradcy udzielą Państwu niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat obecnej oferty kredytowej oraz pomogą w wyborze najwłaściwszej opcji. Współpracujemy z bankami PeKaO SA, PKO BP, Getin Bank, Niezalęzny Doradca Finansowy Expander oraz Open Finance.